Sau khi tạm biệt

Loại:Kịch Đài Loan

Cập nhật:2023-01-11

Tên miền vĩnh viễn: icocen.com

Giới thiệu:故事叙述和初恋男友杜凯威(张耀仁 饰)分手七年、仍未走出情伤的曾楚薇(黄姵嘉 饰),在苦等不到杜凯威Chi tiết

Đoán là anh thích.

Copyright © 2020-2021