Chiến tranh Suffin

Loại:phim_chiến_tranh

Cập nhật:2023-01-22

Tên miền vĩnh viễn: icocen.com

Giới thiệu:  记述苏芬战争前线几个普通芬兰士兵的经历,以此告诉人们,弱国芬兰敢于抵抗俄国红军侵略的精神力量究竟Chi tiết

Đoán là anh thích.

Copyright © 2020-2021