Tỉnh Cương Sơn

Loại:phim_chiến_tranh

Cập nhật:2023-02-04

Tên miền vĩnh viễn: icocen.com

Giới thiệu:1927年秋收起义失败后,毛泽东率工农革命军第一军第一师向南转移,途中遭到敌人的袭击,部队损失惨重。Chi tiết

Đoán là anh thích.

Copyright © 2020-2021