Ngày Đỏ

Loại:phim_chiến_tranh

Cập nhật:2023-01-24

Tên miền vĩnh viễn: icocen.com

Giới thiệu:1946年冬,苏北三战三捷后,我华东野战军战略撤退到山东境内。敌74师以为我军溃败,配合蒋军20万人Chi tiết

Đoán là anh thích.

Copyright © 2020-2021